In March this year, Boskalis was at the center of worldwide media attention on the salvage of the stranded mega container ship Ever Given in the Suez Canal.

In collaboration with the Suez Canal Authority, a large group of experts from Boskalis and its subsidiary SMIT Salvage succeeded in refloating the enormous vessel within a week during a spring tide and unblock the canal.

This allowed the hundreds of queuing ships to continue their journey and averted a potential disaster for world trade (Lloyd’s List estimated the damage at USD 400 million per hour).

At the time of the salvage operation and immediately afterwards, Boskalis received numerous questions from the media and interested parties about the progress of the salvage operation and what had happened behind the scenes.

“In response to these requests and because of the unique nature of this salvage operation, we decided to publish a book reporting on this intense week,” said Boskalis.

Based on interviews with a large number of colleagues involved, combined with various photos, the book paints a chronological picture of what took place on board the stranded vessel with the salvage team, the shore support team in Egypt and the Boskalis offices.

The book has been published in Dutch and English, and can be ordered in the Boskalis shop (shop.boskalis.com) or at Bol-com. The price: EUR 9.95, postage free in The Netherlands.

 

Press release: Papendrecht, 29 March 2021

Boskalis announces the successful salvage operation of the grounded 20,000 TEU container vessel Ever Given in the Suez Canal. With a length of 400 meters and a width of nearly 60 meters this giant ship had been wedged in this vital shipping route since 23 March 2021 blocking all shipping traffic ever since.

Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Shortly following the grounding of the Ever Given we were requested through SMIT Salvage to provide assistance with the salvage operation. I am excited to announce that our team of experts, working in close collaboration with the Suez Canal Authority, successfully refloated the Ever Given on 29 March at 15:05 hrs local time, thereby making free passage through the Suez Canal possible again. I’m extremely proud of the outstanding job done by the team on site as well as the many SMIT Salvage and Boskalis colleagues back home to complete this challenging operation under the watchful eye of the world. The time pressure to complete this operation was evident and unprecedented and the result is a true display of our unique capabilities as a dredging and marine services provider.” 

For the refloating of the 224,000-ton container vessel approximately 30,000 cubic meters of sand was dredged to help free the vessel and a total of eleven harbor tugs and two powerful seagoing tugs (Alp Guard and Carlo Magna) were deployed. The vessel is towed to a location outside the channel for further inspection.

Wednesday, 27 October 2021 01:01

NSM Nieuwsbrief oktober 2021

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter, waarin hij zijn voldoening uitspreekt over de volledige heropening van het museum, waardoor ons museum weer onbeperkt kan worden bezocht. In de komende periode zullen de bezoekersaantallen worden geëvalueerd, om tot mogelijk aantrekkelijker openingstijden te komen.

Er zijn in het weekend van 7 en 8 augustus, 4 en 5 september en 2 en 3 oktober zeer succesvolle boekenmarkten gehouden. De initiator van deze markten, Hans de Klerk, schrijft hierover en over recent ontvangen nieuwe scheepsmodellen.

Momenteel draait nog onze wisseltentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd 2”. Door de lange periodes van sluiting na de opening van deze tentoonstelling op 27 juli 2020 hopen we, dat er nog vele bezoekers komen om deze tentoonstelling te bezichtigen.

Op uitnodiging van de Gemeente Maassluis is het museum gevraagd om aandacht te schenken aan de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg in 2022. Vele andere verenigingen en stichtingen zijn gevraagd om aan deze viering hun invulling te geven. De intentie is, dat wij in de eerste maanden van het nieuwe jaar een wisseltentoonstelling hieraan gaan wijden.

Onder andere door de nieuwe tentoonstellingen hopen wij dat het museum het komend jaar weer hetzelfde aantal bezoekers gaat trekken als voor de Corona-sluitingen.

Mede door de steun van onze sponsoren en donateurs en natuurlijk ook dankzij de extra inkomsten van de boekenmarkten heeft het museum nog een gezonde financiële balans. Dat geeft ons dan weer armslag voor het verbeteren van ons museumproduct. Het verbeteren van het QR-code-systeem en uitbreiding van de mogelijkheden van onze simulatoren zijn hier onderdeel van. Twee van de uitvoerende vrijwilligers van het QR code systeem, Leo Kischemöller en Laurens Blom schrijven hierover.

"Vers van de pers" plaatsen we het persbericht van de gemeente Maassluis betreffende een financiële bijdrage uit de zgn. Erfgoed Deal.

Gelukkig hebben we ook weer nieuwe vervolgartikelen over de Rotterdamse stadssleepboten van de hand van Nico Ouwehand en over de belevenissen van een sleepboot stagiair van de hand van Guido Nafzger opgenomen in deze Nieuwsbrief.

Tenslotte levert Hans van der Ster, als vaste contribuant, een verhaal over verstekelingen.

In de volgende editie van deze Nieuwsbrief hoopt de voorzitter U meer te kunnen vertellen over de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling en andere activiteiten.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Thursday, 15 July 2021 23:29

NSM Nieuwsbrief juli 2021

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


Voorwoord van de voorzitter, waarin hij zijn voldoening uitspreekt over de steeds verdergaande versoepelingen van de corona maatregelen, waardoor ons museum door meer mensen tegelijk kan worden bezocht en er minder voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Onze huidige wisseltentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd II” is nog steeds ingericht en te bezichtigen. Ondanks dat die tentoonstelling al is geopend op 25 juli van het vorig jaar, hebben door de lange periodes van sluiting nog niet veel bezoekers deze tentoonstelling kunnen zien. Ideeën voor de nieuwe tentoonstelling zijn er wel, maar pas wanneer we eindelijk zeker zijn van een definitieve volledige heropening, zullen die plannen verder worden uitgewerkt.

In de Nieuwsbrieven, die zijn verschenen in de afgelopen 15 maanden, werd regelmatig verteld over de activiteiten en werkzaamheden welke in het museum door de vrijwilligers werden uitgevoerd. Leuk is het om dit keer te vermelden dat in de toiletgroep van het museum de zon nu permanent schijnt. Onder de bezielende leiding van Kees Koree hebben de technici een mooie hemelverlichting aangebracht.

Van de hand van Nico Ouwehand is deel drie over de geschiedenis van de Rotterdamse havensleepdiensten.

In het kader van de opknapbeurt van de burgemeesterskamer is een andere, meer stijlvolle vergadertafel met stoelen aangeschaft.

Via onze penningmeester mocht het museum van de firma Ruitenburg een groot videoscherm ontvangen, dat voor het afspelen van films tussen de nog nieuw aan te schaffen kasten zal worden gehangen.

In deze Nieuwsbrief een bijdrage van Nico Giltay, die verhaalt over (het verschil tussen) schepen en boten.

Hans van der Ster is een regelmatig terugkerende publicist in onze nieuwsbrief met zijn lezenswaardige artikelen. Ditmaal handelt het over een Godvrezende zeeman.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Friday, 23 April 2021 23:47

NSM Nieuwsbrief april 2021

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


Voorwoord van de voorzitter, waarin een treffende vergelijking wordt getrokken tussen het behoedzaam stapsgewijs weer opstarten van het museum na de corona lockdown en het voorzichtig weer op stoom brengen van een schip op de oceaan na het afrijden van een vliegende storm.

Onze nieuwe vrijwilliger Guido Nafzger beschrijft in twee delen zijn ervaringen als stagiair bij Smit Internationale.

Leo Kischemöller vertelt U graag over de extra dienstverlening van ons museum door het verstrekken van informatie vanuit ons ruime archief, het BIS systeem en door kopieën van tekeningen te leveren. Ondanks de sluiting moet de informatieverstrekking doorgaan en het BIS systeem wel bijgehouden worden.

Ons modellen bestand is wederom uitgebreid en Hans de Klerk brengt U hiervan op de hoogte.

Hans van der Ster doet een boekje open over het vaccinatieboekje. Erg toepasselijk in deze tijd van moeizame vaccinaties.

Onze huidige wisseltentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd II” staat er nog steeds. Ondanks dat die tentoonstelling al is geopend op 25 juli van het vorig jaar, hebben door de lange periodes van sluiting nog niet veel bezoekers deze tentoonstelling kunnen zien. Ideeën voor de nieuwe tentoonstelling zijn er wel, maar wanneer we eindelijk zeker zijn van een definitieve heropening, gaan we die plannen verder uitwerken.

Maarten Helwig schrijft aanvullend op de huidige tentoonstelling over Sleepboten in oorlogstijd (deel 3).

Van de hand van Nico Ouwehand is deel twee over de geschiedenis van de Rotterdamse Sleepdiensten.

Nico schreef ook een mooie wervende tekst voor geïnteresseerde nieuwe vrijwilligers, welke inmiddels is verschenen in Piet Sinke’s Newsclippings, in de Maassluizer Courant/De Schakel en in de Waterweg editie van het Algemeen Dagblad. Gelukkig hebben we hierop al enkele positieve reacties mogen ontvangen. Wij kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers met een hart voor de Scheepvaart en Sleepvaart gebruiken en vooral dames of heren met ICT of secretariële ervaring.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Friday, 29 January 2021 14:24

NSM Nieuwsbrief februari 2021

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:


Voorwoord van de voorzitter.

Update BIS systeem: Op 31 december 2020 bevatte het Bezoekers Informatie Systeem (BIS) van het Nationaal Sleepvaart Museum de gegevens en foto’s van 1.300 schepen en 2.950 scheepsnamen.

Na de verbouwing van de Rijn- en binnenvaartzaal was er tijdelijk geen plaats meer voor de grote rijen met de schoorstenen van de diverse Rijnvaartrederijen. Inmiddels hebben we een groot deel van deze schoorstenen weer in beeld kunnen brengen.

Nieuws van de penningmeester: Het Sleepvaartmuseum heeft gelukkig nog steeds een stabiele financiële basis. Het jaar 2020 sluiten we af met een positief resultaat. Rest mij nog iedereen te bedanken, die het afgelopen jaar heeft geholpen de uitgaven te beperken door zelf onderhoud te verrichten en/of door acties om de kosten voor gas en elektra te verminderen, omdat het museum wegens Lockdown gesloten was.

Lopende de tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd 2” kan men zich afvragen: “Hoe ging het met de gezinnen thuis”. Hoe konden ze aan financiële middelen komen, nu de bezetter de rederijen aan banden had gelegd en er bijna geen inkomens voor de gezinnen bleken te zijn. Dit is een vaak onderbelicht thema, maar wel zeer belangrijk voor de mannen, die in deze periode geen of weinig contact met het thuisfront hadden en ook geen weet hadden van de situatie van hun gezin. Lees hier meer over.

In het afgelopen jaar is het Museum weer een fraai model rijker geworden. Het is de Noord Holland van Bureau Wijsmuller. Het is een zgn. ATA-sleper, een van de serie-sleepboten, die in de oorlog voor de geallieerden zijn gebouwd. Deze Noord Holland was gebouwd als ATA 238 in Port Arthur-Texas, maar omdat inmiddels de oorlog was afgelopen, werd zij niet geheel afgebouwd. Pas in 1946 werd ze verder afgebouwd omdat Wijsmuller haar overnam van de Amerikaanse Marine. In juli 1947 vertrok ze naar Nederland.

Nico Ouwehand: Een poosje geleden werd ik uitgenodigd om een lezing te houden over de stadssleepdiensten van Rotterdam. Die lezing ging door Corona niet door en is inmiddels een keer of vijf uitgesteld. Daarom nu op deze plaats een beknopte uiteenzetting over dit onderwerp.

In 2020 zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het pand waarin ons museum is gevestigd. De tand des tijds had er aan geknaagd. In opdracht van de Gemeente Maassluis zijn onder andere de voegen vervangen en zijn de schoorstenen gerenoveerd.

Ons museum heeft door verschillende omstandigheden en oorzaken te maken met een Project Lange Adem en wel de her-certificering van onze erkenning als “Geregistreerd Museum”. Ben je als museum geregistreerd door de Museum Vereniging dan mogen onze bezoekers gebruik maken van de Museumkaart. Een grotere aantrekkingskracht voor elk museum. Een Lange Adem project had men destijds ook bij Shell Tankers. Een aardige parallel.

Eind vorig jaar kregen we in het Museum een telefoontje met de vraag of we geïnteresseerd waren in een schilderij van de sleepboot Zierikzee met een vissersschip uit Maassluis, gemaakt door de heer Ary de Groot. Zeker omdat we weinig afbeeldingen hebben van de Zierikzee waren we zeer geïnteresseerd. Het is een fraaie afbeelding van een woeste zee met beide schepen.

Wij hopen zo spoedig mogelijk onze gasten weer welkom te kunnen heten. Even volhouden nog en blijf gezond!

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Thursday, 29 October 2020 11:41

NSM Nieuwsbrief oktober 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter: Een update over de corona maatregelen in het museum en de beperkte openstelling van het Sleepvaart Museum op 25 juli j.l. Zie ook de mededelingen op de website en Facebook.

Belangrijk nieuws is de opening van de wisseltentoonstelling “Sleepboten in Oorlogstijd 2” op zaterdag 27 juli, die tengevolge van de coronaproblematiek met een beperkt feestelijk tintje plaatsvond en bijgewoond werd door een al even beperkt aantal genodigden. Geen vrijwilligers, geen donateurs, sponsoren en slechts een enkeling van het bestuur en de Raad van Toezicht. Uitgenodigd om de tentoonstelling officieel te openen was mevrouw Corine Bronsveld-Snoep, wethouder Cultuur van de Gemeente Maassluis. Twee van onze tentoonstelling sponsors, de heer P. de Ruiter, secretaris van de Rotterdamse Loodsen sociëteit en de heer Luuk Vroombout namens Alphatron, waren mede getuige van de opening. Nico Ouwehand gaf als ad-interim tentoonstelling-bouwer een toelichting op de achtergronden van de tentoonstelling. Na het luiden van de scheepsbel door de wethouder, gevolgd door een korte toespraak van haar, was de tentoonstelling officieel geopend. Dank aan alle vrijwilligers, die hebben meegeholpen om er weer een mooie en waardige tentoonstelling van te maken. Speciale dank aan Hans de Klerk, die bijna de hele voorbereiding kon doen, maar op het laatst door droeve omstandigheden in het gezin zijn taak niet af kon maken.

De externe audit van de Museumvereniging, welke plaatsvond in september 2019 was voor een groot gedeelte positief. Zoals gebruikelijk en zeker omdat deze audit nu getoetst wordt aan de Governance Code Cultuur 2019 waren er nog een aantal aanvullingen noodzakelijk. Gelukkig werd uitstel voor inzending van de documenten verleend van mei naar oktober. Met een aantal bestuursleden, aangevuld met de kennis van andere vrijwilligers, werd een groot aantal plannen geschreven en herschreven. De documenten zijn ingestuurd en wij hopen op een positieve beoordeling zeker omdat een gecertificeerd museum gebruik kan maken van de Museumjaarkaartfaciliteiten.

Onlangs is helaas de bekende zeeschilder, aquarellist, tekenaar en vrijwilliger Hans Breeman overleden. Hans zette zich altijd belangeloos in voor ons museum om mooie kunstwerken te maken, gebruikmakend van onder meer het archief van ons museum.

Voorzitter Kees van Essen ging samen met collega-voorzitter Cor Oudendijk van het IJmuider Zee- en Haven Museum op bezoek bij wat rest van het voormalig internationaal bergingsbedrijf Ardent en bij de weduwe van Joop Marechal. U kunt lezen hoe wij dankzij het beschikbaar komen van dit materiaal het artikelbestand van onze museumshop en onze collectie weer verrijken konden.

Met genoegen kan onze nieuwe vrijwilliger Guido Nafzger aan u worden voorgesteld. Hij is nog twee jaar van zijn pensioen verwijderd, maar nu al als suppoost aan het “inslingeren”. Guido introduceert zichzelf bij U.

Voorts het verhaal over de “opruiming” van Hans van der Ster, bekend van de website Towingline. Wanneer je besluit kleiner te gaan wonen, dan moet je wel eens wat spullen schenken om wat ruimte te creëren. Bij Hans van der Ster betreft het zijn bibliotheek en foto verzameling en hij geeft hierover een toelichting.

Leo Kischemöller attendeert de lezer op de verhalen van de zee, welke U op onze website kunt lezen. Ook verhaalt hij over de Seawolf/ex Clyde vanuit het perspectief van ons Bezoekers Informatie Systeem (BIS). Twee weken geleden bracht dit zusterschip van de Elbe weer eens een bezoek aan Maassluis. Beide schepen lagen in slagorde voor de kant. Wim de Snaijer ging een kijkje nemen en verhaalt hierover.

Wim vertelt ook over de veiligheid in en om ons museum. Dit mede naar aanleiding van de documenten zoals het nieuwe Veiligheidsplan. Het is de bedoeling om documenten, zoals het nieuwe veiligheidsplan en het ontruimingsplan, in gedrukte vorm aan de vrijwilligers toe te sturen.

Hans van der Pennen is ook als altijd actief. Hij vertelt over de toekomstplannen met de stuurhut van de Zwarte Zee. Kunnen we straks gesimuleerd varen met de Zwarte Zee en wat moet er nog allemaal gedaan worden? Hopelijk houden wij ons museum op deze manier aantrekkelijk, ook voor jeugdige bezoekers. Hans is ook bezig met het opknappen van een grote foto uit ons museum van het s.s. Rotterdam. Lees verder zijn verhaal.

Tenslotte een woord van dank aan al onze sponsors, donateurs en materiële ondersteuners.

Wij hopen zo spoedig mogelijk met een ruimere opening onze gasten weer welkom te heten. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Thursday, 16 July 2020 00:35

NSM Nieuwsbrief juli 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter: Per 1 juli zijn er m.b.t. het coronabeleid ten aanzien van musea versoepelingen aangekondigd. Wij hopen het Nationaal Sleepvaart Museum op 25 juli a.s. weer open te kunnen stellen voor het publiek. Zie de mededelingen op de website en Facebook.

Helemaal stil was het zeker niet in het noodgedwongen gesloten museum. Er was een kleine ploeg die voortvarend bezig is geweest met het binnenschilderwerk. Gepland om door een ‘brood’ schilder te worden gedaan, maar nu toch in eigen beheer uitgevoerd. Lees hierover in de bijdrage van Cees Dubbeld die verslag doet van alle uitgevoerde klussen. We staan er nu weer “strak” op bij de heropening.

Opening van de nieuwe wisseltentoonstelling “Sleepboten in Oorlogstijd II”. De opbouw van de tentoonstelling is in volle gang en hopelijk kunnen wij deze met trots vanaf 25 juli gaan tonen. U wordt ook hierover natuurlijk geïnformeerd via onze website en de pers.

Hopelijk kunnen we in onze volgende Nieuwsbrief terugblikken op de heropening van het Museum en de reactie op onze nieuwe tentoonstelling.

Om als museum beter op de actualiteit in te kunnen spelen heeft Nico Ouwehand een artikel geschreven onder de kop “Nationaal Sleepvaart Museum goes International!” Dit naar aanleiding van de integratie van het erfgoed van “Lekko” in ons archief en de bibliotheek.

Achteromkijken doet onze oud-penningmeester Kees Goedhart in zijn mijmeringen over de “Zwarte Zee” en het s.s. “Rotterdam”.

Hans van der Ster heeft een mooi verhaal over het monsterboekje en Leo Kischemöller doet uit de doeken wat de schenking van onze vrijwilliger Gerard Fransen behelst.

Tenslotte een woord van dank aan al onze sponsors, donateurs en materiële ondersteuners (o.a. Luuk Vroombout /Alphatron voor het beschikbaar stellen van de radiocommunicatie voor de suppoosten en MTS Europroducts B.V. voor het beschikbaar stellen van hygiënische middelen), die ons museum ondanks de moeilijke tijden zijn blijven ondersteunen en natuurlijk al onze vrijwilligers, die het museum hebben onderhouden, verbeterd en aan de praat hebben gehouden gedurende de afgelopen 3 maanden. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Friday, 24 April 2020 11:13

NSM Nieuwsbrief april 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Voorwoord van de voorzitter en diens belevenissen als bergingsinspecteur. "Persoonlijk doet mij de huidige situatie van beperking denken aan de periodes, die ik met bergingsteams moest ondervinden. Situaties waarbij wij onze bergingsoperatie niet mochten voortzetten vanwege claims van overheden, die niet betaald werden. Dan gijzel je gewoon de bergingsoperatie en kijken of die druk werkt."

Onze gewaardeerde medewerker Sjaak Willemstein vertelt over zijn ervaringen als rondleider/suppoost met diverse "typen" bezoekers. Via de constatering van de "Upstairs-Downstairs" situatie in ons museum (Boven zetelen de suppoosten, beneden de archiefbeheerders etc.) onderscheidt hij A. De toevallige bezoeker met een museumkaart. B. De kenners van de sleepbootwereld. C. De “oud” sleepbootmensen. D. Een bijzondere groep, die met vragen komt over familieleden, die vroeger op sleepboten hebben gewerkt. 

Een bijzonder museumstuk, dat men een aantal jaren geleden heeft mogen ontvangen van Kapitein Vlielander: de Tampion. Geen idee wat dat is? Verder lezen!.

Via via werd ons (vrijwilligers) gevraagd om enige hand en spandiensten te verlenen. Waarvoor dan wel, zult U zich afvragen. Welnu, omdat er meerdere bewakingscamera’s geplaatst moesten worden aan het monumentale pand, waarin het Nationaal Sleepvaart Museum gevestigd is. Een verhaal hoe deze operatie is verlopen.

Ook het Sleepvaartmuseum in lockdown: De meesten van onze donateurs zitten thuis. Dat geldt ook voor de medewerkers van het museum. Afgesproken werd dat niet meer dan twee van onze vrijwilligers tegelijkertijd in het gebouw mogen zijn. Dat heeft ook gevolgen voor de geplande nieuwe tentoonstelling “Sleepboten in oorlogstijd”(2). Die zou eind april worden geopend, maar we hebben er nu een zwaar hoofd in.

In IJmuiden is het nodige veranderd. Het samenwerkingsverband tussen Iskes Towage en Svitzer Europe, dat onder de vlag van Port Towage Amsterdam opereerde, werd door de Autoriteit Consument en Markt gemaand een andere oplossing voor de samenwerking te kiezen. Die transitie is in gang gezet en als gevolg daarvan werd een belangrijk deel van de Iskes vloot door Svitzer aangekocht.

De Rotterdamse havensleepvaart heeft een geduchte verandering ondergaan. De rederij Kotug-Smit werd verkocht aan het Spaanse Boluda Towage. Dat betekent een historische ommezwaai want nooit eerder is een belangrijk deel van de havenslepers in de Rotterdamse regio in handen geweest van een buitenlands bedrijf.

Een belangrijke gebeurtenis was de aankomst op 22 maart van het nieuwe kraaneiland van Heerema Engineering, de Sleipnir. Er staan kranen op die elk 10.000 ton kunnen tillen. Dat is een bijna ongelooflijke capaciteit op hijsgebied.

Het nieuwe keuze panel van het AIS systeem in het museum werd per 1 februari j.l. opgeleverd. De verwachting is, dat wij hiermee de komende vijftien jaar alle scheepsbewegingen in de Rotterdamse haven en directe omgeving van Maassluis real-time kunnen blijven volgen. 

Tot slot een mededeling: Na de verzending van de nieuwsbrieven per mail bleek, dat een belangrijk deel van de geadresseerden de nieuwsbrief niet geopend hebben omdat deze waarschijnlijk in hun spambox is terechtgekomen. Dus even checken a.u.b.

 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Monday, 03 February 2020 10:01

NSM Nieuwsbrief januari 2020

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 

Voorwoord en nieuwjaarswens van de voorzitter

De voorgenomen integratie van het “Lekko-Erfgoed”

"Waar Maas en Waal tezamen spoelt...", markante verschijning in de Historische Haven van Woudrichem: de ruim honderd-jarige en “still going strong” binnenvaart motorsleepboot “Jacoba”.

Ontboezeming van de voorzitter over zijn keus voor het Nationaal Sleepvaart Museum

De foto’s van het in december gehouden “Allemansend” en van de Nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. 

Een gedenkwoord voor de vorig jaar overleden Thijs de Rooij geschreven door onze oud-secretaris Paul Alers

De shipsimulator is up-to-date gemaakt

De voortgang van het Bezoekers Informatie Systeem

Van de hand van Nico Ouwehand: een bijdrage met als onderwerp 75 jaar Bevrijding. Een verhaal over de Nederlandse zeeslepers die hebben bijgedragen aan die uiteindelijke bevrijding.

Wim de Snaijer verhaalt over zijn belevenissen in AHOY op de maritieme beurs Europort 2019.

Onlangs is er een fraai naambordje aan ons museum bevestigd.

We gaan een afwisselend jaar tegemoet met de komende nieuwe tentoonstellingen, de uitdagingen van het collectie beheer, de nieuwe simulator en natuurlijk de uitdaging om alle activiteiten veilig en verantwoord uit te voeren. 

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

 

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Saturday, 09 November 2019 00:09

NSM Nieuwsbrief oktober 2019

In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Op de bekende eerste zaterdag van de maand oktober werd de Furiade voor de veertigste keer gehouden en dat allemaal in de achtertuin van ons Museum. Een verslag. 

De verkoop van het jubileumboek “Sleepvaart in Stroomversnelling” verloopt voorspoedig, zeker op evenementen als de Furiade, maar ook op de Wereld Havendagen was het een geliefd stuk verkoopwaar.

Op zowel de zaterdag als de zondag in de eerste week van september mochten wij weer met onze twee kramen staan aan de Leuvehaven bij het Buiten Museum. 

Goed nieuws is dat oproepen om vrijwilliger te worden bij ons museum in zowel De Schakel als in de “Lezers helpen lezers” rubriek in het Algemeen Dagblad hun vruchten hebben afgeworpen. In een volgende Nieuwsbrief hopen een aantal van deze nieuwe vrijwilligers zich aan u voor te stellen.

Ons museum laat zich van de beste kant zien in de Drie Maashave, door middel van een kleine expositie.

Paul Firet (woonachtig in Singapore) heeft een interessant artikel geschreven over de “oude” Hudson.

In deze Nieuwsbrief ook een vooruitblik op de volgende wisseltentoonstelling met als onderwerp “Zwaar Transport” geschreven door Nico Ouwehand. We hopen deze tentoonstelling op zaterdag 23 november te openen.

“Debiteuren/Crediteuren” komt aan de orde in een verhaal van onze penningmeester, waaruit blijkt dat je ook wel eens een bijdrage uit onverwachte hoek kunt verwachten.

Tenslotte sluit ik af met een positieve ervaring. Als Geregistreerd Museum is er buiten de vijfjaarlijkse interne audit rapportage ook de kans dat het museum een externe audit krijgt. Dat was dit jaar het geval. Met het voorbehoud dat wij het officiële verslag van de beoordelingscommissie nog moeten ontvangen en er wellicht nog wat zaken extra moeten worden veranderd of verbeterd, deed het ons genoegen om een positieve lovende beoordeling te lezen. 

Tot het einde van het jaar staan nog de medewerking van onze vrijwilligers op de stand van de Stichting Sleepboothaven Maassluis op de Europort tentoonstelling, de opening van de nieuwe wisseltentoonstelling en eind december het Allemansend op het programma.

Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwsbrief, die u kunt openen door op onderstaande link te klikken.

Indien u daar prijs op stelt, kunt u van de mogelijkheid gebruik maken u te abonneren op de nieuwsbrief. U krijgt deze voortaan dan per e-mail toegezonden. U kunt dit kenbaar maken door ons een mailtje te sturen via de contactpagina van de website.

Page 1 of 19