Museum shop

DSC 0008[1]

 

At the entrance of the museum you find a shop. If you are interested in one or more articles you can order these from the attendant at the counter. The assortment in the shop consists of videos, posters, modelling packages, cut-outs, brassware, books and photographs. Something for everyone, so you will see. Most of the items are in stock. However, for some articles you must take in account a delivery time. Prices vary from € 1,00 up to € 50,00.
You can also order by telephone (010-5912474) or e-mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) and have the ordered object delivered at your address. In this case, please accept an extra delivery fee.

At this moment we can offer you a number of exclusive book titles: 

De Smit-Lloyd Story € 9,95
Zeesleper Elbe € 31.50
Zeesleper Thames in de tweede wereldoorlog € 31.50
Memorabele Weltevredens € 22,95
Muller 225 jaar scheepvaarthistorie € 19,95
Schilders aan de Waterweg € 29,50
S.O.S. in de Wielingen € 22,50

Further on this page you find a short description of the contents of these books.

Furthermore we can offer the undermentioned litho images:

Sleper op de Maas € 4.95
Ebro € 5.95
Holland € 5.95
Titan € 7.50
Amsterdam € 7.50
Limburg € 5.95
Tempest € 5.95
Vier Zwarte Zeeën € 4.95

Special offers! 

- 40 jaar ITC: old price € 2,95 new price € 1,95
- Memorabele Weltevredens: old price € 22,95 new price € 19,95
- Zeesleper Elbe: old price € 31,50 new price € 28,50
- Zeesleper Thames in the second world war: old price € 31,50 new price € 28,50
- Maritieme verjaardagskalender: old price € 9,95 new price € 7,50 

Characteristics of the abovementioned books: 

De Smit-Lloyd Story: Anywhere. Anytime. Anyway 

In 1964 werd Smit-Lloyd opgericht voor de exploitatie van platformbevoorradingsschepen voor de offshore.
De toenmalige joint venture beschikte aanvankelijk over slechts enkele schepen.
Maar daar kwam echter snel verandering in, en de vloot van Smit-Lloyd groeide in korte tijd uit tot een van de grootste ter wereld.
De bevoorradingsschepen van Smit-Lloyd voeren over alle wereldzeeën en hadden een grote naamsbekendheid en reputatie.
Mede doordat het varen met deze schepen een speciale kundigheden vereistte omdat men onder en bij booreilanden in moeilijke omstandigheden als het ware op de vierkante centimeter moest kunnen manoeuvreren.
In de hoogtijdagen was Smit-Lloyd dan ook een bedrijf waar iedereen trots op was.
Ze nam binnen het Smitconcern een bijzondere plek in, waar teamspirit en hart voor de zaak vanzelfsprekende begrippen waren.
Bovendien een plek om een mooie carrière op te bouwen. De rederij zou tot 1996 bestaan.

Nico Ouwehand geeft met dit rijk geillustreerde boek (272 pagina's geheel in full colour), met veel nooit gepubliceerd fotomateriaal en talloze tekeningen, een brede kijk op de historie van dit bedrijf.
Een zeer compleet boek over een deel van de Smit-dynastie op het water, die inmiddels al wel buiten de naam SMIT opereert.
Prachtig kijk- en leesboek om de trots van Nederland ten aanzien van de offshore activiteiten eens helemaal op een rij te zien.
Vele van die oerdegelijke Nederlandse vaartuigen zijn nog actief, ook dat wordt belicht in dit boek.
Kortom een compleet boek over een niet vergeten Nederlandse rederij.

De Smit-Lloyd Story Anywhere, Anytime, Anyway
ISBN 978-90-8616-041-9
formaat 210 x 270 mm,
272 pagina's, gebonden, rijk geïllustreerd, full colour
Auteur: Nico J. Ouwehand
Lanasta

Zeesleper Elbe (Van woeste zeeën naar rustiger vaarwater)

De zeesleepboot Elbe is een bijzonder schip.
Uniek is dat één schip in haar 50-jarig bestaan zoveel imponerende belevenissen en avonturen meemaakt... en het overleeft.
Ze werd gebouwd in 1959, juist in een tijd waarin grote vraag ontstond naar zwaardere zeeslepers.
Dit had onder andere te maken met de opkomst van grote objecten zoals mammoettankers en boorplatforms, die over de gehele wereld versleept moesten worden.
Daar was vermogen voor nodig, veel vermogen.
De Elbe met in eerste instantie haar 4000 pk voldeed aan deze eis.

Ze heeft in dienst van L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst veel grote en grootse opdrachten tot een goed einde gebracht.
Eind jaren zeventig werd de zeesleper in opdracht van de Amerikaanse Association of Maryland Pilots verbouwd tot loodsboot.
Daarna werd ze in 1985 werd aangekocht door de milieuorganisatie Greenpeace die haar wereldwijd inzette bij vele acties.

Uiteindelijk zou het schip in 2002 worden overgedragen voor restauratie tot museumschip.
Een ingrijpende metamorfose die gepaard ging met de nodige tegenslagen.
Tegenwoordig is de Elbe het vlaggenschip van de Sleepboothaven Maassluis en eigendom van de Stichting Maritieme Collecties Rijnmond.

ISBN: 978-90-8616-084-6
Taal: NL
Formaat: 210 x 270 mm
Aantal pagina's: 176
Bindwijze: gebonden
Opmerkingen: In kleur

Zeesleper Thames in de Tweede Wereldoorlog

Bijna 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog wordt de geschiedenis van de sleepboot Thames in de vijf oorlogsjaren in boekvorm uitgegeven.
Vele schepelingen waren in de jaren 40-45 betrokken bij onder meer de konvooivaart.
Het was een harde en zware tijd, als men het er al levend afbracht.
Dat gold ook voor de bemanningen van de Nederlandse sleepboten die bij het uitbreken van de oorlog buiten Nederland waren.
De schepen kwamen al snel onder het bewind van de Britse Admiraliteit.
Onder meer kregen deze slepers de opdracht getorpedeerde of op andere wijze beschadigde schepen en hun opvarenden die in nood verkeerden, in veiligheid te brengen.
Eén van die sleepboten was de nog bijna nieuwe Thames van Smit & Co. Eerste stuurman op de Thames was leendert Westdijk sr Over zijn ervaringen in de oorlog heeft hij vrijwel nooit gesproken en zijn oudste zoon, leendert jr .. heeft deze onbekendheid trachten op te lossen.
Hij is daar jaren mee bezig geweest, mede omdat veel documenten pas na lange tijd door de Engelse overheid werden vrijgegeven.Eerste machinist van de Thames, Cornelis Flikweert, heeft een persoonlijk dagboek bijgehouden waarin hij vele gebeurtenissen heeft vastgelegd.v Dat was een bron voor veel informatie.
Daarnaast heeft ook het Nationaal Sleepvaart Museum veel informatie en foto's aangedragen. Toen leen Westdijk jr., die ook als gezagvoerder bij Smit heeft gevaren, zijn chronologische rapportage gereed had, ontstond het idee dit als boek uit te geven.
Zijn verhaal moest worden geredigeerd en waar nodig herschreven.
Dat is gedaan door Pieter Spits in samenwerking met Rien van Felius.
Het boek "Zeesleper Thames in de Tweede Wereldoorlog" geeft een duidelijk beeld van de omstandigheden waaronder werd gevaren en het belangrijke werk dat door de Thamesbemanning is gedaan.
Onder grote spanning hebben ze assistenties verleend en bergingen verricht.
Aanvankelijk in de Western Approaches, het zeegebied ten westen van Engeland, vervolgens is vanuit Gibraltar geopereerd en daarna aan de oostkust van Afrika.
In 1943 is een grote reis gemaakt over het zuidelijk halfrond met een in twee delen gesplitst droogdok, van Montevideo naar Dakar De Roode Zee (een jaar daarna met man en muis vergaan) sleepte het andere deel.
De Thames werd vervolgens gestationeerd in Freetown, klimatologisch gezien niet bepaald een 'place to be' Nadien is de Thames teruggekeerd naar Engeland om mede te worden ingezet voor de Operatie Overlord, de invasie van Normandië in juni 1944.
Pas in juli 1945 keerde de Thames behouden terug in Maassluis.
Het boek eindigt met de persoonlijke herinneringen die Leen Westdijk jr en Jo Flikweert aan deze thuiskomst hebben bewaard

Zeesleper Thames
148 pagina's, 210 x 270 gebonden Rijk gelliustreerd, deels in kleur
ISBN 978-90-8616-104-1 

Memorabele Weltevredens

Een boek over een zeevarende familie door de eeuwen heen. Over meer dan 30 zeevarenden en hun opmerkelijke prestaties en belevenissen.
Het gaat hier om de familie Weltevre(e)de(n) die o.a. in het verre verleden een kaper kende die het na een schipbreuk op de kust van Korea tot adviseur van de koning van Korea bracht.
Of de broers Arie en Benjamin Christiaan Weltevrede(n) die in de tweede helft van de negentiende eeuw deelnamen aan riskante reddingsoperaties bij gestrande schepen. Zij werden hiervoor meermalen onderscheiden.
Maar ook de belevenissen van de twee neven die na 1920 kapitein werden op verschillende zeeslepers van L. Smit & Co. De oudste, Benjamin Christiaan Weltevrede, bijgenaamd Blinde Ben overleefde ternauwernood de ramp met de "Schelde" in 1925 en de stranding met de "Witte Zee" in 1940. Hij versleepte o.a. het Singaporedok en het Wellingtondok die tot de meest riskante ondernemingen in de geschiedenis van de sleepvaart werden gerekend. Zijn jongere neef Benjamin Christiaan Weltevreden, bijgenaamd Ome Ben werd een van de bekendste en meest onderscheiden sleepbootkapiteins van Nederland.
Dit vooral dankzij zijn prestaties tijdens de Tweede Wereldoorlog als kapitein op de sleepboot "Hudson". Zonder overdrijving kan gesproken worden van "Memorabele Weltevredens".

Schippers - slepers - reders: 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller

Ze heetten Teunis, Adrianus, Leendert, Willem, en Cornelis? en zo heten de nazaten nog steeds. Ga maar na.
De overgrootvader van de huidige directeur van sleep- en bergingsbedrijf Multraship in Terneuzen (Leendert) heette Willem.
Hij was in het begin van de vorige eeuw de grondlegger van het familiebedrijf Willem Muller in Terneuzen.
Diens zoon Leendert bouwde het bedrijf uit en kreeg daarbij hulp van z'n zoons Willem en Cornelis (Kees), onder wier leiding Muller world wide ging en uiteindelijk ook weer haastig naar thuisbasis Terneuzen terugkeerde.
En hoe heten de zoons van Wim en Kees? Juist: allebei Leendert.
Bij de Mullers kun je zonder aarzeling spreken van een varende dynastie, heersers over het water.
Eeuwenlang drukten ze hun stempel op de Nederlandse scheepvaart.

Hollands Glorie. Schippers-Slepers-Reders, 225 jaar scheepvaartgeschiedenis van de familie Muller.
340 pagina's.
Auteur: Frederik Muller.
Met gouaches van Piet Griep uit Terneuzen.
Uitgever: Scheldt Information Service, Terneuzen.
ISBN -10: 90-9021270-1.

Schilders aan de Nieuwe Waterweg

Uniek boek over Hoek van Holland: Schilders aan de Nieuwe Waterweg -150 jaar Hoek van Holland

Niet iedereen weet dat er in Hoek van Holland en in de omgeving van de Nieuwe Waterweg de prachtigste schilderijen zijn gemaakt. Grote kunstenaars als Boudin, Dommelshuizen, Jongkind, Van Mastenbroek en Mesdag lieten zich er inspireren. En ook hedendaagse schilders en tekenaars leggen de speciale sfeer vast van schepen, water en strand, van natuur en bedrijvigheid. Voor het eerst zijn deze kunstwerken samengebracht in een boek: 'Schilders aan de Nieuwe Waterweg, 150 jaar Hoek van Holland'. Het is een prachtige uitgave geworden met full colour reproducties van 240 kunstwerken. Tegelijkertijd beschrijft het boek de wordingsgeschiedenis van Hoek van Holland. Een geschiedenis die nauw verbonden is met de aanleg van de Nieuwe Waterweg, nu 150 jaar geleden.

Het boek is geschreven door Maarten van der Schaft en Martha Vollering. Zij onderzochten talloze collecties en archieven om de mooiste kunstwerken te verzamelen en historische feiten op te diepen. Ruim 40 musea in binnen- en buitenland hebben hun afbeeldingen voor dit boek beschikbaar gesteld.

ISBN 978-90-73930-38-4
Meer informatie op: http://waterwegschilders.blogspot.nl.

S.O.S. – in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaamse kustgebied

Schrijver: Cor Heijkoop
Uitgever: drukkerij Durenkamp

Maritiem schrijver Cor Heijkoop sluit met S.O.S. – in de Wielingen, Scheepscalamiteiten in het Vlaamse kustgebied, zijn boekenreeks over scheepsrampen in het Scheldegebied af. In zijn nieuwste boek richt hij de aandacht op de Wielingen.
In het boek komen kapiteins, loodsen en hulpverleners persoonlijk aan het woord via de vele getuigenverklaringen en -verslagen. Daardoor is S.O.S. – in de Wielingen meer dan zomaar een geschiedenisboek geworden. Het is of je er zelf bij bent geweest.

formaat 21 x 28 cm
144 pagina's, volledig in full colour uitgevoerd, hard omslag
meer dan 160 bijzondere foto's en kaarten.
ISBN/EAN: 978-94-91528-04-0