Vragenspel jeugd


Op een speciaal touchscreen kunnen kinderen aan de hand van een aantal sets multiple choice vragen hun kennis van de sleepvaart toetsen. Op het scherm verschijnen in vraagvorm allerlei scheepstermen, waaruit de jeugd dan een keuze moet maken van het juiste antwoord.