Doelstelling museum

De Stichting Nationaal Sleepvaart Museum heeft ten doel het in stand houden van een museum in Maassluis, waarvan het verzamelgebied zich uitstrekt over alle aspecten van de Nederlandse zee- en binnensleepvaart, zowel in het verleden als het heden.

De doelstelling wordt bereikt door:

· het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen

· het verzamelen en bijhouden en ter inzage geven van documentatie

· het organiseren van lezingen, dia- en filmvoorstellingen, alles de sleepvaart in ruime zin betreffende

· een zo breed mogelijk publiek te trekken om kennis te nemen van Hollands Glorie

Het Nationaal Sleepvaart Museum levert hiermede een belangrijke bijdrage aan het bewaren van uniek (cultuur)historisch en industrieel erfgoed en het ontwikkelen en geven van educatie op dit gebied. Aldus blijft de geschiedenis van een wereldberoemde typisch Nederlandse bedrijfstak, ook wel Hollands Glorie genoemd, voor het nageslacht bewaard.

Sleepvaart Museum Maassluis 3