Donateurs


Het Nationaal Sleepvaartmuseum kent twee categorieën jaarbijdragen: "meevarende bemanningsleden" en "donateurs". Dat kunnen zowel personen als rechtspersonen zijn.

· Meevarende bemanningsleden hebben gedurende het jaar waarin zij hun bijdrage voldaan hebben gratis toegang tot het museum en tevens de mogelijkheid hun ideeën en suggesties tijdens speciale bijeenkomsten naar voren te brengen. Hiervoor ontvangen zij een uitnodiging.

De bijdrage als meevarend bemanningslid is € 100,- per jaar.

· Donateurs hebben voor het betreffende donatiejaar gratis toegang tot het museum.

De donateursbijdrage is € 25,- per jaar.

Heeft u ook interesse als particulier persoon, of als bedrijf het Nationaal Sleepvaart Museum te steunen , dan horen wij dat graag van u. Neemt u alstublieft contact op met:

Museum: 010 - 5912474

Secretariaat: 010 - 5929320
U kunt ons ook een mailbericht sturen via de contactpagina.

Sponsors, meevarende bemanningsleden en donateurs zijn voor ons allemaal belangrijk!

Bankrekening: NL22INGB0004161700 t.n.v. Nationaal Sleepvaart Museum te Maassluis