Financiën

Het Nationaal Sleepvaart Museum heeft ingevolge haar informatieplicht als ANBI instelling haar meest recente jaarrekening gepubliceerd. Het RSIN identificatienummer is 005189287.

Door op de knoppen hieronder te klikken, kunt u de jaarrekening en het standaardformulier publicatieplicht downloaden en raadplegen.