Privacyverklaring

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Inleiding

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming ter bescherming van natuurlijke personen van kracht geworden. Ook voor een betrekkelijk klein museum als het Nationaal Sleepvaartmuseum heeft dat gevolgen. Wij hebben sindsdien dan ook meer verplichtingen t.a.v. het verwerken en borgen van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe de persoonsgegevens in het museum worden opgeslagen, bewaakt en gebruikt om aan de AVG regels te voldoen.

Hoe bewaren en gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Voor het bewaren van persoonsgegevens maken we gebruik van een Microsoft Access database. In dit systeem zijn de persoonsgegevens ondergebracht in 3 verschillende bestanden:
• Vrijwilligersbestand, bestaande uit N.A.W. gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen met eventueel een pasfoto.
• Nieuwsbriefbestand bestaande uit e-mailadressen.
• Donateursbestand bestaande uit alle strikt noodzakelijke gegevens benodigd voor de financiële administratie.
De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt om de betreffende functies administratief-organisatorisch adequaat te kunnen uitvoeren. Zij zullen zonder toestemming niet voor andere doeleinden worden aangewend en ook niet aan derden worden verstrekt.
De vrijwilligers- en nieuwsbriefbestanden worden uitsluitend beheerd door de secretaris, en het donateursbestand door de penningmeester. Genoemde bestanden zijn beveiligd, en slechts toegankelijk via een password. Alle IT systemen van het museum worden onderhouden door twee IT specialisten die tevens instaan voor een professionele beveiliging van deze systemen.

Toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken

De nieuwe wet eist dat het bestuur toestemming vraagt aan de vrijwilligers, donateurs en nieuwsbrieflezers om de benodigde persoonsgegevens te mogen gebruiken. Deze toestemming moet blijken uit een duidelijke actieve handeling. Dezelfde wet schrijft ook voor dat voornoemde personen de mogelijkheid moet worden geboden deze gegevens in te zien en desgewenst te laten verwijderen. Uiteraard is deze mogelijkheid aanwezig. Bij aanmelding van een nieuwe vrijwilliger zal een vrijwilligerscontract worden opgesteld en bij aanmelding van een nieuwe donateur ontvangen wij van de donateur alle benodigde gegevens om het donateurschap te effectueren. Bij ontvangst van de nieuwsbrief heeft u van nu af aan de mogelijkheid om via een eenvoudige "returnknop" zelf de toezending te beëindigen. Indien u dus zelf uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt zien wij dat als toestemming voor het gebruik van het specifieke doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. Indien u aangeeft dat u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, zien wij dat ook als toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres. Uiteraard worden alle niet meer van toepassing zijnde persoonsgegevens uit ons bestand gewist.

Maakt u alsnog bezwaar? Dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.